× طرح فاصله گذاری اجتماعی بلیت قطار : در طرح مزبور در هر کوپه صدور بلیت به صورت حد اکثر دو نفر یا اگر خرید به صورت خانوادگی باشد (بیش از ۲ نفر) انجام خواهد شد. مثال : اگر کاربری یک بلیت خریداری نماید فاصله گذاری با توجه به طرح گفته شده بر روی صندلی بعدی به صورت خودکار لحاظ خواهد شد . به همین ترتیب اگر کاربر دو صندلی را خریداری نماید این طرح به صورت یک در میان با توجه به تعداد صندلیهای خریداری شده روی صندلیهای بعدی لحاظ خواهد شد و هزینه اضافی نیز از کاربر دریافت نخواهد شد.

بلیط هواپیما چابهار به زاهدان

ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما