تماس با ماSupport

نشانی :

تهران ، خیابان خالد اسلامبولی ( وزراء سابق ) بین خیابان پنجم و هفتم ، شماره 57

 • شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 17 - پنجشنبه 8:30 الی 14
  • 84384 - 021
  • 84385000 - 021

  • فکس 84385112 - 021
 • تماس در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل
  • پروازهای چارتری، سیستمی و قطار 09379472361
  • پروزاهای خارجی 09379472359
  • پروازهای سیستمی (داخلی) 09034290124
  • پروازهای چارتری (داخلی) 09379472361
  • پروازهای خارجی 09379472359
  • info@samtik.com
  • پروازهای خارجی if@samtik.com
  • پروازهای داخلی df@samtik.com
  • قطار trn@samtik.com
  • پروازهای چارتری charter@samtik.com