× پیشفروش بلیطهای قطار از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ لغایت ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ در مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۱۰ صبح آغاز میشود!
لطفا جهت استرداد آنلاین از طریق سایت رجا از لینک زیر استفاده نمایید

https://refund.raja.ir

یا با شماره پشتیبانی شرکت به شماره 02184384 تماس بگیرید.