جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • تهران
 • آبادان
 • 4مهر چهارشنبه 1397
 • 26September Wednesday 2018
نتایج جستجو

ایران ایر تور

شماره پرواز : 914 سیستمی
M80
 • ساعت پرواز :۱۷:۰۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه
اکونومی Y ۱
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۵۳۷,۵۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۲۰۵,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۱
 • قیمت ۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال