جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • شیراز
 • تهران
 • 29شهریور پنج شنبه 1397
 • 20September Thursday 2018
نتایج جستجو

ایران ایر تور

شماره پرواز : 985 سیستمی
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۱۷:۴۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
اکونومی Y ۲
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۰۹۵,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۲۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۲
 • قیمت ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال

ساها

شماره پرواز : 157 چارتر
بوئينگ 737
 • ساعت پرواز :۲۰:۵۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
اکونومی Y ۶
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۱۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۱۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۱۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۶
 • قیمت ۲,۱۷۰,۰۰۰ ریال

ایران ایر

شماره پرواز : 423 سیستمی
320
 • ساعت پرواز :۱۸:۲۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۲۵ دقیقه
بیزنس C موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۴۴۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال

ایران ایر

شماره پرواز : 423 سیستمی
320
 • ساعت پرواز :۱۸:۲۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۲۵ دقیقه
اکونومی Y موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۹۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال

ایران ایر

شماره پرواز : 423 سیستمی
320
 • ساعت پرواز :۱۸:۲۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۲۵ دقیقه
اکونومی V ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۲۶۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۶۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۳,۲۶۰,۰۰۰ ریال

ایران ایر

شماره پرواز : 429 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۲۱:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۲۵ دقیقه
اکونومی Y موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۹۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال

ایران ایر

شماره پرواز : 429 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۲۱:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۲۵ دقیقه
اکونومی V موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۲۶۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۶۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۳,۲۶۰,۰۰۰ ریال

ایران ایر تور

شماره پرواز : 985 سیستمی
M82
 • ساعت پرواز :۱۷:۴۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۲
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۸۷۵,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۲۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۲
 • قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

پرواز شیراز تهران

شیراز یکی از شهرهای پرگردشگر و پرجاذبه ایران محسوب می‌شود و همین مسئله باعث می‌شود که مسافران زیادی از سراسر ایران به این شهر سفر کنند. این یعنی ایننکه فرودگاه‌ شهر شیراز همیشه یکی از  پرسفرترین فرودگاه های کشور است.

معروفترین فرودگاه شیراز یعنی شهید دستغیب، که با نام فرودگاه بین المللی شیراز نیز شناخته می‌شود، بعد از فرودگاه بین المللی امام خمینی در تهران، مجهزترین و مدرن ترین فرودگاه تجاری نظامی ایران است که در سال 1340 و با 13 مسیر هوایی به بهره برداری رسید. موقعیت جغرافیایی و تجاری شیراز موجب شده هر روزه پروازهای بسیاری در مسیر شیراز به تهران و برعکس انجام گیرد.

قیمت بلیط هواپیما شیراز تهران

قیمت بلیط هواپیمای شیراز تهران در بسیاری از هواپیمایی ها متفاوت است و این تنوع باعث شده که مسافرین عزیز قدرت انتخاب بالاتری برای خرید بلیط داشته باشند. پیشنهاد می‌کنیم هنگام خرید به موارد مهمی مانند مدل هواپیما، کلاس بلیط، ساعت پرواز و شرکت هواپیمایی نیز توجه کنید و ملاک خود را تنها بر خرید بلیط ارزان شیراز به تهران قرار ندهید.

علاوه بر این، تعداد بالای مسافران و پروازهای روزانه موجب شده که تقریبا تمام شرکت های هواپیمایی ایران در این مسیر فعالیت کنند. در کل مسافران برای خرید بلیط هواپیما شیراز به تهران می‌توانند از شرکت هایی مانند ماهان، ایران ایر، آسمان، زاگرس، کاسپین استفاده کنند.

بلیط چارتر شیراز تهران

بلیط چارتر شیراز به تهران همیشه یکی از پرفروش‌ترین بلیط‌های چارتری هواپیما بوده است. با توجه به محبوبیت بالای این مسیرپروازی و امکان خرید بلیط چارتر در آن، مسافران می‌توانند با استفاده از سیستم جستجوی سامتیک، ارزانترین نرخ بلیط هواپیما شیراز تهران را خریداری نمایند. به طور معمول روزانه 40 تا 50 پرواز در این مسیر انجام میشود که بیش از نیمی از آنها چارتر هستند. بنابراین پیدا کردن یک بلیط چارتر ارزان قیمت در مسیر شیراز به تهران کار سختی نخواهد بود.

ارزان‌ترین بلیط هواپیما شیراز به تهران

برای خرید لحظه آخری بلیط هواپیما شیراز تهران لازم نیست که مدت‌ها در سایت‌های اینترنتی به جستجو بپردازید. وبسایت سامتیک با دارا بودن بهترین سامانه بروزرسانی قیمت بلیط شیراز به تهران توانسته تمامی بلیط‌هایی که به صورت سیستمی و چارتری در این مسیر وجود دارد را در این بخش قرار دهد. همچنین شما مسافر گرامی می‌توانید پرکیفیت ترین و ارزان‌ترین بلیط هواپیما شیراز به تهران را تنها با یک جستجوی ساده‌ی روز، ساعت، شرکت هواپیمایی و رفت یا برگشت بودن پرواز پیدا کنید.