جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • سارى
 • شیراز
 • 1مهر یکشنبه 1397
 • 23September Sunday 2018
نتایج جستجو

آسمان

شماره پرواز : 3905 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۱۲:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
اکونومی Y موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۴۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۳۵۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال