بلیط هواپیما سارى به مشهد

ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
  • نرخ 2.571.000 و کمتر از این نرخ غیر قابل استرداد می باشد. نرخ بالاتر از 2.571.000 ریال تا 24 ساعت قبل از پرواز شامل 30% جریمه می باشد . تا 3 ساعت قبل از پرواز شامل 50% جریمه می باشد . از 3 ساعت به بعد شامل 60% جریمه می باشد.
آتا شماره پرواز : 5638 سیستمی
Boeing MD
  • ساعت پرواز :۱۵:۰۰
  • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
اکونومی Y ۷
  • قیمت هر بزرگسال
    ۳,۴۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۴۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۴۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۳,۴۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۹۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۴۸۰,۰۰۰ ریال
  • ظرفیت ۷
  • قیمت ۳,۴۸۰,۰۰۰ ریال