جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • مشهد
 • عسلویه
 • 3مهر سه شنبه 1397
 • 25September Tuesday 2018
نتایج جستجو

کاسپین

شماره پرواز : 6921 چارتر
M80
 • ساعت پرواز :۱۱:۵۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
اکونومی Y ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۵,۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۵,۵۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۵,۵۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۵,۵۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۵,۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۵,۵۷۰,۰۰۰ ریال