جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • مشهد
 • کرمانشاه
 • 28آبان دوشنبه 1397
 • 19November Monday 2018
نتایج جستجو

ایران ایر تور

شماره پرواز : 958 سیستمی
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۱۷:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۲
 • قیمت هر بزرگسال
  ۴,۶۵۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۴,۶۵۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۴,۶۵۰,۰۰۰ ریال
کودک ۳,۴۸۷,۵۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۴۶۵,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۴,۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۲
 • قیمت ۴,۶۵۰,۰۰۰ ریال