جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • مشهد
 • کرمانشاه
 • 2مهر دوشنبه 1397
 • 24September Monday 2018
نتایج جستجو

تابان

شماره پرواز : 6231 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۱۹:۱۵
 • مدت پرواز: ۲ ساعت
اکونومی Y ۸
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۴۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۸
 • قیمت ۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال