جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • مشهد
 • یزد
 • 2بهمن سه شنبه 1397
 • 22January Tuesday 2019
نتایج جستجو

آسمان

شماره پرواز : 618 سیستمی
320
 • ساعت پرواز :۱۹:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
اکونومی Y موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۶۸۴,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۳۴۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۸۴,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۶۸۴,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۳,۶۸۴,۰۰۰ ریال