جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • مشهد
 • آبادان
 • 24آبان پنج شنبه 1397
 • 15November Thursday 2018
نتایج جستجو

ایران ایر تور

شماره پرواز : 976 سیستمی
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۱۸:۰۰
 • مدت پرواز: ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه
اکونومی Y ۷
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۴۲۵,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۱۹۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۷
 • قیمت ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

تابان

شماره پرواز : 6201 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۱۹:۱۵
 • مدت پرواز: ۲ ساعت
اکونومی Y ۸
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۵۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۵۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۵۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۸
 • قیمت ۱,۵۷۰,۰۰۰ ریال