جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • مشهد
 • آبادان
 • 2بهمن سه شنبه 1397
 • 22January Tuesday 2019
نتایج جستجو

قشم ایر

شماره پرواز : 1305 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۱۷:۰۵
 • مدت پرواز: ۲ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی N موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۱۰۱,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۱۳۸,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۲۸۵,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۵۱,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۱۰۱,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۳,۱۰۱,۰۰۰ ریال