بلیط هواپیما کیش به اصفهان

ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • ارزانترین نرخ ها
 • تاریخ انتخابی شما
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح سه روز مانده به پرواز(40 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح دو روز مانده به پرواز(60 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح یک روز مانده به پرواز(80 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد.
 • روز پرواز به بعد(100 درصد) تماس تلفنی با پشتیبانی

ایران ایر

شماره پرواز : 421 سیستمی
B-MD
 • ساعت پرواز :۱۷:۴۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی M ۴
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۲۸۶,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۲۸۶,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۲۸۶,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۲۸۶,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۶۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۲۸۶,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۴
 • قیمت ۲,۲۸۶,۰۰۰ ریال