جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • قشم
 • شیراز
 • 2بهمن سه شنبه 1397
 • 22January Tuesday 2019
نتایج جستجو

آسمان

شماره پرواز : 3801 سیستمی
AT7
 • ساعت پرواز :۲۱:۵۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
اکونومی Y موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۹۴۲,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۲۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۴۲,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۹۴۲,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۲,۹۴۲,۰۰۰ ریال