جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • بوشهر
 • تهران
 • 2مهر دوشنبه 1397
 • 24September Monday 2018
نتایج جستجو

تابان

شماره پرواز : 6302 چارتر
 • ساعت پرواز :۲۰:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۶
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۶
 • قیمت ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال

ایران ایر

شماره پرواز : 318 سیستمی
M80
 • ساعت پرواز :۲۱:۲۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۳۵ دقیقه
اکونومی Y موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۴,۰۰۲,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۳۰۲,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۴,۰۰۲,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۴,۰۰۲,۰۰۰ ریال

ایران ایر

شماره پرواز : 318 سیستمی
M80
 • ساعت پرواز :۲۱:۲۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۳۵ دقیقه
اکونومی V موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۴۷۲,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۷۲,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۴۷۲,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۳,۴۷۲,۰۰۰ ریال

ایران ایر

شماره پرواز : 318 سیستمی
M80
 • ساعت پرواز :۲۱:۲۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۳۵ دقیقه
اکونومی Q موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۸۳۶,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۳۶,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۸۳۶,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۲,۸۳۶,۰۰۰ ریال

تابان

شماره پرواز : 6302 چارتر
M80
 • ساعت پرواز :۲۰:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۸
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۶۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۸
 • قیمت ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال

تابان

شماره پرواز : 6302 چارتر
 • ساعت پرواز :۲۰:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۵
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۵
 • قیمت ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال

زاگرس

شماره پرواز : 4062 چارتر
M80
 • ساعت پرواز :۲۲:۴۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
اکونومی Y ۴
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۴۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۴
 • قیمت ۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال

زاگرس

شماره پرواز : 4062 چارتر
M80
 • ساعت پرواز :۲۳:۲۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
اکونومی Y ۴
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۴۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۴
 • قیمت ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال

پرواز بوشهر تهران

شاید بتوان گفت که پرواز بوشهر تهران یکی از کم سفر ترین و خلوت ترین مسیرهای پروازی ایران است. اگر مسافر سیاحتی به شهر بوشهر هستید و برای برگشت به پایتخت به دنبال بلیط مناسب هستید بهتر است کمی با شهر بوشهر بیشتر آشنا شوید.

بوشهر مرکز استانی با همین نام است که در جنوب غرب کشور عزیزمان واقع شده. بیشتر مردم بوشهر به زبان فارسی (لهجه‌های گوناگون محلی از زبان فارسی) تکلم می‌کنند و اقلیت هایی از مردم استان هم متکلم به زبان های لری و ترکی قشقایی و عربی و... هستند. بندر امروزی بوشهر را نادر شاه افشار در 1736 میلادی رونق دوباره بخشید.

بندر بوشهر در ارتفاع 18 متری از سطح دریا و در منطقهٔ ساحلی خلیج فارس واقع شده و آب و هوای نیمه بیابانی گرم دارد. این شهر از سمت شمال، غرب و جنوب به خلیج فارس محدود شده‌است. بندر بوشهر به خاطر عواملی مانند صیادی، وجود نیروگاه اتمی، کشتی سازی و صادرات از این بندر رونق اقتصادی گرفته‌است. این عوامل باعث شده که افراد زیادی به قصد انجام امور کاری و تجارت به بوشهر سفر کنند.

قیمت بلیط هواپیما بوشهر تهران

قیمت بلیط برای پرواز بوشهر تهران در بسیاری از ایرلاین‌ها با افزایش روبرو بوده است. خبر خوب اینکه شما می‌توانید برای خرید بلیط چارتر و سیستمی پرواز بوشهر تهران با بهترین قیمت های موجود همین الان اقدام کنید. چگونه؟ تنها کافی است که به پنل رزرو و خرید بلیط سایت سامتیک مراجعه کنید، و سپس با وارد کردن تاریخ رفت و برگشت، تعداد نفرات و کلاس پروازی دلخواه خود، بلیط مورد نظر خود را رزرو کنید و سفری آرام و راحت را تجربه کنید.

بلیط چارتر بوشهر تهران

با وجود ترافیک پایین مسیر پروازی بوشهر تهران، یافتن بلیط چارتر برای این مسیر کار ساده‌ای است و می‌توان گفت که تقریباً در تمامی روزهای هفته می‌توانید برای خرید بلیط اقدام کنید. همچنین لازم به ذکر است که برای خرید می‌توانید از ایرلاین‌های مختلفی همچون آسمان، زاگرس و سپهران استفاده نمایید. پیشنهاد ما این است که حداقل 2 هفته زودتر بلیط چارتر خود به تهران را رزرو کنید تا مشکلی از بابت تهیه بلیط هواپیما برای شما به وجود نیاید.

خرید بلیط ارزان بوشهر به تهران

برای خرید بلیط ارزان بوشهر تهران، می‌توانید با استفاده از پنل جستجوی بلیط سامتیک، بهترین و ارزان‌ترین قیمت بلیط را خریداری کنید. همچنین بد نیست بدانید که بلیط لحظه آخری تهران در تمامی پروازهای سیستمی و چارتری در پنل پروازی سامتیک وجود دارد؛ اما از آنجایی که بسیاری از بلیط‌های چارتری در اواخر ماه، قیمت کمتری دارند، توصیه ما خرید بلیط چارتر لحظه آخری است. سایت‌های زیادی برای خرید بلیط ارزان یا لحظه آخری وجود دارند، باید دقت کنید که بلیط خود را تنها از سایت‌هایی خریداری کنید که جزو چارترکنندگان اصلی شرکت های هواپیمایی محسوب می‌شوند.