رمز دوم پویای کارتتان فعال نیست؟! مشاهده راهنمای فعالسازی

بلیط هواپیما بندرعباس به اصفهان

ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح سه روز مانده به پرواز(40 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح دو روز مانده به پرواز(60 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح یک روز مانده به پرواز(80 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد.
 • روز پرواز به بعد(100 درصد) تماس تلفنی با پشتیبانی
کیش ایر شماره پرواز : 7139 سیستمی
BOEING-MD
 • ساعت پرواز :۱۸:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۵,۴۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۵,۴۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۵,۴۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۵,۴۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۸۰۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۵,۴۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۵,۴۸۰,۰۰۰ ریال