جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • اهواز
 • سارى
 • 1بهمن دوشنبه 1397
 • 21January Monday 2019
نتایج جستجو

آسمان

شماره پرواز : 3974 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۱۷:۵۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۲۵ دقیقه
اکونومی Y موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۴,۰۰۲,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۳۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۳۰۲,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۴,۰۰۲,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۴,۰۰۲,۰۰۰ ریال