×  پیش فروش بلیت قطار : پیش فروش بلیتهای مرداد ماه  برای بازه زمانی  - یکم لغایت سی و یکم مرداد ماه -  از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۱۶ تیرماه آغاز می شود.