جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • مشهد
 • تبریز
 • 28آبان دوشنبه 1397
 • 19November Monday 2018
نتایج جستجو

آتا

شماره پرواز : 5616 چارتر
بوئينگ
 • ساعت پرواز :۱۳:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه
اکونومی Y ۷
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۷
 • قیمت ۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال