جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • کیش
 • تهران
 • 25آذر یکشنبه 1397
 • 16December Sunday 2018
نتایج جستجو

تابان

شماره پرواز : 6264 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۱۶:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
اکونومی Y ۷
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۸۱۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۷
 • قیمت ۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال