جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • کیش
 • تهران
 • 24آذر شنبه 1397
 • 15December Saturday 2018
نتایج جستجو

ماهان

شماره پرواز : 1012 چارتر
AIR BUS
 • ساعت پرواز :۲۱:۴۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی W ۵
 • قیمت هر بزرگسال
  ۵,۵۶۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۵,۵۶۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۵,۵۶۰,۰۰۰ ریال
کودک ۵,۵۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۵,۵۶۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۵
 • قیمت ۵,۵۶۰,۰۰۰ ریال