جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • اصفهان
 • تهران
 • 25آذر یکشنبه 1397
 • 16December Sunday 2018
نتایج جستجو

ایران ایر

شماره پرواز : 3313 سیستمی
AT7
 • ساعت پرواز :۲۱:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۲۵ دقیقه
اکونومی Y ۷
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۸۳۶,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۳۶,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۸۳۶,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۷
 • قیمت ۲,۸۳۶,۰۰۰ ریال

قشم ایر

شماره پرواز : 1283 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۲۲:۴۵
 • مدت پرواز: ۵۵ دقیقه
اکونومی K موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۴۶۵,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۶۸۸,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۲۲۵,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۱۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۴۶۵,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۲,۴۶۵,۰۰۰ ریال

قشم ایر

شماره پرواز : 1283 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۲۲:۴۵
 • مدت پرواز: ۵۵ دقیقه
اکونومی M موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۷۰۹,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۲۴۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۲۴۸,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۲۹,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۷۰۹,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۲,۷۰۹,۰۰۰ ریال

قشم ایر

شماره پرواز : 1283 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۲۲:۴۵
 • مدت پرواز: ۵۵ دقیقه
اکونومی V موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۰۲۷,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۷۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۷۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۳۹۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۲۷۸,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۴۷,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۰۲۷,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۳,۰۲۷,۰۰۰ ریال

پرواز اصفهان به تهران

فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان یکی از فرودگاه های فعال کشور در زمینه نقل و انتقال مسافران محسوب می شود. شاید بتوان مهمترین پرواز داخلی این فرودگاه را پرواز اصفهان به تهران دانست. این مسیر هوایی از فرودگاه اصفهان واقع در بزرگراه چمران، بزرگراه فرودگاه به فرودگاه مهرآباد تهران صورت می گیرد. فرودگاه بین المللی اصفهان در شمال شرقی این شهر بوده و در دو ترمینال داخلی و خارجی پروازهای متعددی را در مسیرهای هوایی داخلی و بین المللی به انجام می رساند.

شما مسافر عزیز برای اطلاع از پروازهای اصفهان به تهران می توانید به کمک سامانه سامتیک لیست جامعی از پروازهای روزانه از اصفهان به پایتخت را در اختیار داشته و با توجه به بودجه و زمانبندی سفر خود، مناسب ترین بلیط هواپیما را تهیه فرمایید.

قیمت بلیط هواپیما اصفهان به تهران

پروازهای اصفهان به تهران توسط شرکت های هواپیمایی تابان، قشم ایر، ایران ایر، ماهان و آتا انجام می شود و با توجه به کلاس پروازی قیمت بلیط هواپیما نیز متغیر خواهد بود. در حال حاضر شروع قیمت بلیط هواپیما برای اصفهان به تهران از 280 هزار تومان و سقف قیمت تا 600 هزارتومان است.

در صورتی که قصد انجام مسافرت های کاری را داشته و در صدد رفت و برگشت در این مسیر هستید، پیشنهاد سامتیک برای خرید بلیط به دلیل کم بودن تعداد پروازها، خرید بلیط رفت و برگشت اصفهان به تهران بصورت یکجاست. اما در صورتی که صرف قیمت بلیط بر روی تصمیم گیری شما اثرگذار است می توانید از بلیط های کلاس اکونومی و چارتری اصفهان به تهران استفاده نمایید.

بلیط چارتری اصفهان به تهران

بلیط های چارتری هواپیما در مسیرهای پر استقبال بیش از سایر مسیرهای هوایی رواج دارد. علی الخصوص به دلیل توریستی بودن شهر اصفهان، آژانس های هواپیمایی تمایل بیشتری به چارتر کردن بلیط های رفت و برگشت مسیر تهران به اصفهان را دارند. بهترین زمان برای خرید بلیط چارتری اصفهان به تهران نیز در فصول غیر تعطیلات و پایان فصل است.