جستجوی مجدد
 • تهران Imam Khomeini International AirPort (IKA)
 • استانبول Ataturk (IST)
 • November 19 Monday 2018
 • آبان ۲۸ دوشنبه ۱۳۹۷
تعداد نتایج جستجو :
جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در محدوده ۳ روز قبل و ۳ روز بعد از تاریخ درخواستی شما
 • ارزانترین نرخ ها
 • تاریخ انتخابی شما
 • توجه: هواپیمایی ماهان جزو این لیست نمی باشد.
 • جستجوی سریع و آسان تمامی مسیرها
 • جستجو در بین کلیه ایرلاین های داخلی و خارجی
 • نمایش تمامی پروازهای سیستمی و چارتری
 • خرید بدون نیاز به عضویت
 • صدور آنلاین و سریع بلیط
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • استرداد آنلاین بلیط
 • ارسال بلیط از طریق ایمیل، فکس
 • ارسال اطلاعات بلیط از طریق پیامک

بلیط هواپیما تهران به استانبول

مرتب سازی :
Qeshm چارتر
پرواز یک طرفه
تهران ۱۷:۳۰ دوشنبه ۲۸ آبان
بدون توقف
استانبول
  ۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال غیر قابل استرداد i
 • تهران
 • Imam Khomeini International AirPort (IKA)
 • تاریخ پرواز : دوشنبه ۲۸ آبان
 • ساعت برخاستن به وقت مبدا : ۱۷:۳۰
 • استانبول
 • Ataturk (IST)
 • تاریخ فرود : دوشنبه ۲۸ آبان
 • ساعت فرود به وقت مقصد :۰۰:۰۰
Qeshm
 • ۲۲۱۵
 • (Economy (Y
 • ايرباس
 • ۳ساعت
 • 20KG
مدت زمان کل مسافرت از زمان برخاستن از مبدا تا زمان رسیدن به مقصد :
نرخ بلیط هر نفر(ریال) عوارض فرودگاهی هر نفر(ریال) تعداد نفرات (-) تخفیف کل(ریال) (+) هزینه خدمات کل(ریال) جمع کل(ریال)
بزرگ سال ۸,۶۵۰,۰۰۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۸,۶۵۰,۰۰۰
قابل پرداخت ۸,۶۵۰,۰۰۰(ریال)

Samtik

Print در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر ، لطفا با ما تماس بگیرید
Qeshm چارتر
پرواز یک طرفه
تهران ۱۷:۳۰ دوشنبه ۲۸ آبان
بدون توقف
استانبول
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال غیر قابل استرداد i
 • تهران
 • Imam Khomeini International AirPort (IKA)
 • تاریخ پرواز : دوشنبه ۲۸ آبان
 • ساعت برخاستن به وقت مبدا : ۱۷:۳۰
 • استانبول
 • Ataturk (IST)
 • تاریخ فرود : دوشنبه ۲۸ آبان
 • ساعت فرود به وقت مقصد :۰۰:۰۰
Qeshm
 • ۲۲۱۵
 • (Economy (Y
 • AIRBUS
 • ۳ساعت
 • 20KG
مدت زمان کل مسافرت از زمان برخاستن از مبدا تا زمان رسیدن به مقصد :
نرخ بلیط هر نفر(ریال) عوارض فرودگاهی هر نفر(ریال) تعداد نفرات (-) تخفیف کل(ریال) (+) هزینه خدمات کل(ریال) جمع کل(ریال)
بزرگ سال ۸,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۸,۴۰۰,۰۰۰
قابل پرداخت ۸,۴۰۰,۰۰۰(ریال)

Samtik

Print در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر ، لطفا با ما تماس بگیرید
Atlasjet چارتر
پرواز یک طرفه
تهران ۲۰:۰۰ دوشنبه ۲۸ آبان
بدون توقف
استانبول
  ۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال غیر قابل استرداد i
 • تهران
 • Imam Khomeini International AirPort (IKA)
 • تاریخ پرواز : دوشنبه ۲۸ آبان
 • ساعت برخاستن به وقت مبدا : ۲۰:۰۰
 • استانبول
 • Ataturk (IST)
 • تاریخ فرود : دوشنبه ۲۸ آبان
 • ساعت فرود به وقت مقصد :۰۰:۰۰
Atlasjet
 • ۱۱۸۷
 • (Economy (Y
 • ايرباس 320
 • 20KG
مدت زمان کل مسافرت از زمان برخاستن از مبدا تا زمان رسیدن به مقصد :
نرخ بلیط هر نفر(ریال) عوارض فرودگاهی هر نفر(ریال) تعداد نفرات (-) تخفیف کل(ریال) (+) هزینه خدمات کل(ریال) جمع کل(ریال)
بزرگ سال ۸,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۸,۹۰۰,۰۰۰
قابل پرداخت ۸,۹۰۰,۰۰۰(ریال)

Samtik

Print در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر ، لطفا با ما تماس بگیرید
Qeshm چارتر
پرواز یک طرفه
تهران ۱۷:۳۰ دوشنبه ۲۸ آبان
بدون توقف
استانبول
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال غیر قابل استرداد i
 • تهران
 • Imam Khomeini International AirPort (IKA)
 • تاریخ پرواز : دوشنبه ۲۸ آبان
 • ساعت برخاستن به وقت مبدا : ۱۷:۳۰
 • استانبول
 • Ataturk (IST)
 • تاریخ فرود : دوشنبه ۲۸ آبان
 • ساعت فرود به وقت مقصد :۰۰:۰۰
Qeshm
 • ۲۲۱۵
 • (Economy (Y
 • ايرباس
 • ۳ساعت
 • 20KG
مدت زمان کل مسافرت از زمان برخاستن از مبدا تا زمان رسیدن به مقصد :
نرخ بلیط هر نفر(ریال) عوارض فرودگاهی هر نفر(ریال) تعداد نفرات (-) تخفیف کل(ریال) (+) هزینه خدمات کل(ریال) جمع کل(ریال)
بزرگ سال ۸,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۸,۴۰۰,۰۰۰
قابل پرداخت ۸,۴۰۰,۰۰۰(ریال)

Samtik

Print در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر ، لطفا با ما تماس بگیرید
Qeshm چارتر
پرواز یک طرفه
تهران ۱۷:۳۰ دوشنبه ۲۸ آبان
بدون توقف
استانبول
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال غیر قابل استرداد i
 • تهران
 • Imam Khomeini International AirPort (IKA)
 • تاریخ پرواز : دوشنبه ۲۸ آبان
 • ساعت برخاستن به وقت مبدا : ۱۷:۳۰
 • استانبول
 • Ataturk (IST)
 • تاریخ فرود : دوشنبه ۲۸ آبان
 • ساعت فرود به وقت مقصد :۰۰:۰۰
Qeshm
 • ۲۲۱۵
 • (Economy (Y
 • AIR BUS 300-600
 • ۳ساعت
 • 20KG
مدت زمان کل مسافرت از زمان برخاستن از مبدا تا زمان رسیدن به مقصد :
نرخ بلیط هر نفر(ریال) عوارض فرودگاهی هر نفر(ریال) تعداد نفرات (-) تخفیف کل(ریال) (+) هزینه خدمات کل(ریال) جمع کل(ریال)
بزرگ سال ۸,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۸,۴۰۰,۰۰۰
قابل پرداخت ۸,۴۰۰,۰۰۰(ریال)

Samtik

Print در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر ، لطفا با ما تماس بگیرید
Qeshm چارتر
پرواز یک طرفه
تهران ۱۷:۳۰ دوشنبه ۲۸ آبان
بدون توقف
استانبول
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال غیر قابل استرداد i
 • تهران
 • Imam Khomeini International AirPort (IKA)
 • تاریخ پرواز : دوشنبه ۲۸ آبان
 • ساعت برخاستن به وقت مبدا : ۱۷:۳۰
 • استانبول
 • Ataturk (IST)
 • تاریخ فرود : دوشنبه ۲۸ آبان
 • ساعت فرود به وقت مقصد :۲۰:۳۰
Qeshm
 • ۲۲۱۵
 • (Economy (Y
 • AB6
 • ۳ساعت
 • 20KG
مدت زمان کل مسافرت از زمان برخاستن از مبدا تا زمان رسیدن به مقصد :
نرخ بلیط هر نفر(ریال) عوارض فرودگاهی هر نفر(ریال) تعداد نفرات (-) تخفیف کل(ریال) (+) هزینه خدمات کل(ریال) جمع کل(ریال)
بزرگ سال ۸,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۸,۴۰۰,۰۰۰
قابل پرداخت ۸,۴۰۰,۰۰۰(ریال)

Samtik

Print در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر ، لطفا با ما تماس بگیرید
Qeshm چارتر
پرواز یک طرفه
تهران ۱۷:۳۵ دوشنبه ۲۸ آبان
بدون توقف
استانبول
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال غیر قابل استرداد i
 • تهران
 • Imam Khomeini International AirPort (IKA)
 • تاریخ پرواز : دوشنبه ۲۸ آبان
 • ساعت برخاستن به وقت مبدا : ۱۷:۳۵
 • استانبول
 • Ataturk (IST)
 • تاریخ فرود : دوشنبه ۲۸ آبان
 • ساعت فرود به وقت مقصد :۲۰:۳۵
Qeshm
 • ۲۲۱۵
 • (Economy (Y
 • AB6
 • ۳ساعت
 • 20KG
مدت زمان کل مسافرت از زمان برخاستن از مبدا تا زمان رسیدن به مقصد :
نرخ بلیط هر نفر(ریال) عوارض فرودگاهی هر نفر(ریال) تعداد نفرات (-) تخفیف کل(ریال) (+) هزینه خدمات کل(ریال) جمع کل(ریال)
بزرگ سال ۸,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۸,۴۰۰,۰۰۰
قابل پرداخت ۸,۴۰۰,۰۰۰(ریال)

Samtik

Print در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر ، لطفا با ما تماس بگیرید
Qeshm چارتر
پرواز یک طرفه
تهران ۱۷:۳۰ دوشنبه ۲۸ آبان
بدون توقف
استانبول
  ۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال غیر قابل استرداد i
 • تهران
 • Imam Khomeini International AirPort (IKA)
 • تاریخ پرواز : دوشنبه ۲۸ آبان
 • ساعت برخاستن به وقت مبدا : ۱۷:۳۰
 • استانبول
 • Ataturk (IST)
 • تاریخ فرود : دوشنبه ۲۸ آبان
 • ساعت فرود به وقت مقصد :۲۰:۳۰
Qeshm
 • ۲۲۱۵
 • (Economy (Y
 • AB3
 • ۳ساعت
 • 20KG
مدت زمان کل مسافرت از زمان برخاستن از مبدا تا زمان رسیدن به مقصد :
نرخ بلیط هر نفر(ریال) عوارض فرودگاهی هر نفر(ریال) تعداد نفرات (-) تخفیف کل(ریال) (+) هزینه خدمات کل(ریال) جمع کل(ریال)
بزرگ سال ۹,۳۰۰,۰۰۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۹,۳۰۰,۰۰۰
قابل پرداخت ۹,۳۰۰,۰۰۰(ریال)

Samtik

Print در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر ، لطفا با ما تماس بگیرید
Qeshm چارتر
پرواز یک طرفه
تهران ۱۷:۳۰ دوشنبه ۲۸ آبان
بدون توقف
استانبول
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال غیر قابل استرداد i
 • تهران
 • Imam Khomeini International AirPort (IKA)
 • تاریخ پرواز : دوشنبه ۲۸ آبان
 • ساعت برخاستن به وقت مبدا : ۱۷:۳۰
 • استانبول
 • Ataturk (IST)
 • تاریخ فرود :
 • ساعت فرود به وقت مقصد :
Qeshm
 • ۲۲۱۵
 • (Economy (Y
 • A300-600
 • ۳ساعت
 • 20KG
مدت زمان کل مسافرت از زمان برخاستن از مبدا تا زمان رسیدن به مقصد :
نرخ بلیط هر نفر(ریال) عوارض فرودگاهی هر نفر(ریال) تعداد نفرات (-) تخفیف کل(ریال) (+) هزینه خدمات کل(ریال) جمع کل(ریال)
بزرگ سال ۸,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۸,۴۰۰,۰۰۰
قابل پرداخت ۸,۴۰۰,۰۰۰(ریال)

Samtik

Print در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر ، لطفا با ما تماس بگیرید
Qeshm چارتر
پرواز یک طرفه
تهران ۱۷:۳۰ دوشنبه ۲۸ آبان
بدون توقف
استانبول
  ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال غیر قابل استرداد i
 • تهران
 • Imam Khomeini International AirPort (IKA)
 • تاریخ پرواز : دوشنبه ۲۸ آبان
 • ساعت برخاستن به وقت مبدا : ۱۷:۳۰
 • استانبول
 • Ataturk (IST)
 • تاریخ فرود :
 • ساعت فرود به وقت مقصد :
Qeshm
 • ۲۲۱۵
 • (Economy (Y
 • ايرباس600-300
 • ۳ساعت
 • 20KG
مدت زمان کل مسافرت از زمان برخاستن از مبدا تا زمان رسیدن به مقصد :
نرخ بلیط هر نفر(ریال) عوارض فرودگاهی هر نفر(ریال) تعداد نفرات (-) تخفیف کل(ریال) (+) هزینه خدمات کل(ریال) جمع کل(ریال)
بزرگ سال ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰
قابل پرداخت ۸,۵۰۰,۰۰۰(ریال)

Samtik

Print در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر ، لطفا با ما تماس بگیرید
Qeshm چارتر
پرواز یک طرفه
تهران ۱۷:۳۰ دوشنبه ۲۸ آبان
بدون توقف
استانبول
  ۸,۵۹۰,۰۰۰ ریال غیر قابل استرداد i
 • تهران
 • Imam Khomeini International AirPort (IKA)
 • تاریخ پرواز : دوشنبه ۲۸ آبان
 • ساعت برخاستن به وقت مبدا : ۱۷:۳۰
 • استانبول
 • Ataturk (IST)
 • تاریخ فرود :
 • ساعت فرود به وقت مقصد :
Qeshm
 • ۲۲۱۵
 • (Economy (Y
 • ايرباس 600-300
 • ۳ساعت
 • 20KG
مدت زمان کل مسافرت از زمان برخاستن از مبدا تا زمان رسیدن به مقصد :
نرخ بلیط هر نفر(ریال) عوارض فرودگاهی هر نفر(ریال) تعداد نفرات (-) تخفیف کل(ریال) (+) هزینه خدمات کل(ریال) جمع کل(ریال)
بزرگ سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۸,۵۹۰,۰۰۰
قابل پرداخت ۸,۵۹۰,۰۰۰(ریال)

Samtik

Print در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر ، لطفا با ما تماس بگیرید
Mahan چارتر
پرواز یک طرفه
تهران ۰۹:۴۵ دوشنبه ۲۸ آبان
بدون توقف
استانبول
  ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال غیر قابل استرداد i
 • تهران
 • Imam Khomeini International AirPort (IKA)
 • تاریخ پرواز : دوشنبه ۲۸ آبان
 • ساعت برخاستن به وقت مبدا : ۰۹:۴۵
 • استانبول
 • Ataturk (IST)
 • تاریخ فرود :
 • ساعت فرود به وقت مقصد :
Mahan
 • W۵۱۱۶
 • (Economy (Y
 • AIRBUS A320
 • 20KG
مدت زمان کل مسافرت از زمان برخاستن از مبدا تا زمان رسیدن به مقصد :
نرخ بلیط هر نفر(ریال) عوارض فرودگاهی هر نفر(ریال) تعداد نفرات (-) تخفیف کل(ریال) (+) هزینه خدمات کل(ریال) جمع کل(ریال)
بزرگ سال ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰
قابل پرداخت ۱۱,۶۰۰,۰۰۰(ریال)

Samtik

Print در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر ، لطفا با ما تماس بگیرید
Mahan چارتر
پرواز یک طرفه
تهران ۱۷:۰۰ دوشنبه ۲۸ آبان
بدون توقف
استانبول
  ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال غیر قابل استرداد i
 • تهران
 • Imam Khomeini International AirPort (IKA)
 • تاریخ پرواز : دوشنبه ۲۸ آبان
 • ساعت برخاستن به وقت مبدا : ۱۷:۰۰
 • استانبول
 • Ataturk (IST)
 • تاریخ فرود :
 • ساعت فرود به وقت مقصد :
Mahan
 • W۵۱۱۴
 • (Economy (Y
 • AIRBUS A320
 • 20KG
مدت زمان کل مسافرت از زمان برخاستن از مبدا تا زمان رسیدن به مقصد :
نرخ بلیط هر نفر(ریال) عوارض فرودگاهی هر نفر(ریال) تعداد نفرات (-) تخفیف کل(ریال) (+) هزینه خدمات کل(ریال) جمع کل(ریال)
بزرگ سال ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰
قابل پرداخت ۱۱,۶۰۰,۰۰۰(ریال)

Samtik

Print در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر ، لطفا با ما تماس بگیرید

پرواز تهران به استانبول

قاطعانه می توان گفت شهر استانبول می تواند یکی از جذاب ترین، به صرفه ترین و در دسترس ترین مسیر برای سفرهای خارجی ایرانیان باشد. شاید هم نیاز به گفتن این موضوع نبوده و با بررسی میزان تقاضا برای پروازهای تهران به استانبول بتوان به این موضوع پی برد.

استانبول تا نزدیک به یک قرن پیش پایتخت کشور ترکیه بوده و به دلیل شرایط خاص جغرافیایی از لحاظ آب و هوایی و موقعیت استراتژیک خود تا به امروزه نیز مورد توجه بسیاری از مسافران بسیاری از جای جای جهان بوده است. وجود بناهای تاریخی بسیار متنوع، جاذبه های گردشگری طبیعی و تلفیق زیبای دنیای کلاسیک و مدرن همواره این شهر، مسیر پر تردد پروازها از سرتاسر جهان بوده است.

اگر به هر دلیلی قصد سفر به این شهر دیدنی از تهران را دارید می توانید به کمک سامتیک مناسب ترین بلیط پرواز تهران به استانبول را از همین صفحه با توجه به شرایط خود انتخاب و خریداری کنید.

قیمت بلیط هواپیما تهران به استانبول

مهمترین پرسش این روزهای مسافران راهی شهر استانبول، قیمت بلیط هواپیمای تهران به استانبول است. چرا که به دلیل نوسانات شدید قیمت ارز همواره نگرانی زیادی برای تاجران و مسافرانی که به کرّات به این شهر سفر می کنند وجود دارد. برای اطلاع از قیمت بلیط این مسیر هوایی بهتر است چندین روز پیش از تاریخ عزیمت خود نسبت به بررسی و مقایسه قیمت های هواپیما با توجه به کلاس های پروازی اقدام نمایید.

خرید بلیط هواپیماهایی با کلاس پروازی بالاتر، خدمات بهتری را در طول این سفر هوایی برای شما به ارمغان خواهد آورد اما به تبع آن نیز هزینه های سفر شما را افزایش می دهد. اگر تمایل به خرید ارزانترین نرخ بلیط هواپیمای تهران به استانبول دارید حتما به کمک فیلترینگ های موجود در همین صفحه ترتیب نمایش بلیط ها را براساس قیمت قرار دهید.

در نهایت بعنوان آخرین راه، در صورتی که بلیط با قیمت مناسب خود را پیدا نکردید می توانید با ایجاد انعطاف در زمان پرواز، با توجه به میزان ترافیک این مسیر هوایی، ارزانترین نرخ بلیط را در روزهای دیگری تهیه نمایید.

بهترین زمان تهیه بلیط تهران به استانبول

یکی از نکات مهم برای مسافرانی که قصد سفر تفریحی به استانبول را دارند، بهترین زمان تهیه بلیط است. برای این منظور بهتر است سلیقه خود در مورد آب و هوای مورد علاقه و تفریحات مد نظرتان در یک کشور خارجی را ملاک قرار دهید. بیشترین افرادی که اقدام به تهیه بلیط تهران استانبول می کنند، انتظار آب و هوایی معتدل، بدون باران و بازدید از بناهای تاریخی، طبیعی و ساحل این شهر را دارند. با این تفاسیر بهترین زمان برای آنها از اسفندماه تا اواسط تیرماه خواهد بود.

با توجه به این توضیحات، نتیجه این خواهد شد که حجم مسافران در این بازه زمانی نیز افزایش زیادی خواهد داشت و قیمت بلیط این مسیر نیز به دنبال آن افزایش پیدا می کند. بهترین پیشنهاد این است که برای تجربه یک سفر بیاد ماندنی، علاوه بر در نظر داشتن این بازه زمانی، سعی کنید بلیط خود را در بازه های زمانی که تعطیلات رسمی در ایران زیاد نیست انتخاب کنید تا قیمت بلیط نیز در اوج خود قرار نداشته باشد.