× قابل توجه مسافران گرامی : با توجه به شیوع بیماری کرونا استفاده از ماسک برای مسافران قطار و هواپیما و همچنین جهت ورود به ایستگاه راه آهن و فرودگاه الزامی می باشد. بدیهی است در صورت عدم رعایت از ورود مسافرین محترم ممانعت بعمل آورده و کلیه عواقب به عهده مسافرین خواهد بود. کاربران گرامی تا اطلاع ثانوی مرکز پشتیبانی فقط از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲:۰۰ شب آماده پاسخگویی میباشد
نتایج جستجو
جستجوی مجدد
تعاونی : گیتی پیما
 • نوع اتوبوس : VIPمارال تخت شو مانیتوردار
 • ظرفیت :14 صندلی
پایانه غرب(تهران)
اصفهان
ساعت حرکت : 15:45
مقصد نهایی: شیراز
575,000 ریال
تعاونی : ترابربی تا تعاونی ۱۵
 • نوع اتوبوس :اسکانیا تک صندلی ۳۱نفره
 • ظرفیت :17 صندلی
پایانه جنوب تهران
اصفهان
ساعت حرکت : 16:00
مقصد نهایی: نجف آباد (اصفهان )
460,000 ریال 391,000 ریال
تعاونی : لوان نور تعاونی ۸
 • نوع اتوبوس :اسکانیا تک صندلی۳۲
 • ظرفیت :21 صندلی
پایانه جنوب تهران
اصفهان
ساعت حرکت : 16:00
مقصد نهایی: اصفهان
460,000 ریال 345,000 ریال
تعاونی : همسفر
 • نوع اتوبوس :ماهانVIP مانیتوردارشخصی(کاوه و صفه)
 • ظرفیت :18 صندلی
پایانه بیهقی(تهران)
اصفهان
ساعت حرکت : 16:00
مقصد نهایی: اصفهان
570,000 ریال
تعاونی : سیروسفر
 • نوع اتوبوس :بی۹ * V.I.P 25 تخت شو
 • ظرفیت :18 صندلی
پایانه جنوب(تهران)
اصفهان
ساعت حرکت : 16:15
مقصد نهایی: نی ریز
575,000 ریال 402,500 ریال
تعاونی : مارال سیر تعاونی ۱۰
 • نوع اتوبوس :وی آی پی تخت شو
 • ظرفیت :22 صندلی
پایانه جنوب تهران
اصفهان
ساعت حرکت : 16:30
مقصد نهایی: شیراز
575,000 ریال
تعاونی : ایران پیما تعاونی ۱
 • نوع اتوبوس :VIP مانیتوردار*شارژاختصاصی*تغذیه*ماسک تلفن.تماس۵۵۱۸۵۳۱۲
 • ظرفیت :15 صندلی
پایانه جنوب تهران
اصفهان کاوه
ساعت حرکت : 16:30
مقصد نهایی: اصفهان کاوه
575,000 ریال 488,750 ریال
تعاونی : ایران پیما تعاونی ۱
 • نوع اتوبوس :VIP مانیتوردار*شارژاختصاصی*تغذیه*ماسک تلفن.تماس۵۵۱۸۵۳۱۲
 • ظرفیت :16 صندلی
پایانه جنوب تهران
اصفهان کاوه
ساعت حرکت : 16:30
مقصد نهایی: نجف آباد (اصفهان )
575,000 ریال 488,750 ریال
تعاونی : پی ام تی تعاونی ۲
 • نوع اتوبوس :VIP تخت شو۲۵ نفره
 • ظرفیت :15 صندلی
پایانه جنوب تهران
اصفهان
ساعت حرکت : 16:30
مقصد نهایی: نی ریز
570,000 ریال 427,500 ریال
تعاونی : گیتی پیما
 • نوع اتوبوس :VIPمارال تخت شومانیتوردار(کاوه-صفه)
 • ظرفیت :0 صندلی
پایانه غرب(تهران)
اصفهان
ساعت حرکت : 16:30
مقصد نهایی: اصفهان
575,000 ریال 488,750 ریال
تعاونی : همسفر
 • نوع اتوبوس :ماهانVIP مانیتوردارشخصی(کاوه و صفه)
 • ظرفیت :21 صندلی
پایانه بیهقی(تهران)
اصفهان
ساعت حرکت : 16:30
مقصد نهایی: اصفهان
570,000 ریال
تعاونی : همسفر
 • نوع اتوبوس :مارال VIP
 • ظرفیت :18 صندلی
پایانه جنوب تهران
اصفهان
ساعت حرکت : 17:00
مقصد نهایی: بوشهر
575,000 ریال
تعاونی : لوان نور تعاونی ۸
 • نوع اتوبوس :اسکانیا وی ای پی۲۵صندلی
 • ظرفیت :19 صندلی
پایانه جنوب تهران
اصفهان
ساعت حرکت : 17:00
مقصد نهایی: یاسوج (بویراحمد)
575,000 ریال
تعاونی : همسفر
 • نوع اتوبوس :ماهانVIP مانیتوردارشخصی(کاوه و صفه)
 • ظرفیت :18 صندلی
پایانه بیهقی(تهران)
اصفهان
ساعت حرکت : 17:00
مقصد نهایی: اصفهان
570,000 ریال
تعاونی : مارال سیر تعاونی ۱۰
 • نوع اتوبوس :وی آی پی تخت شو
 • ظرفیت :22 صندلی
پایانه جنوب تهران
اصفهان
ساعت حرکت : 17:30
مقصد نهایی: شیراز
575,000 ریال
تعاونی : ایران پیما تعاونی ۱
 • نوع اتوبوس :۲۵VIPنفره تخت شو(پذیرائی ویژه وماسک).۵۵۱۸۵۳۱۲
 • ظرفیت :18 صندلی
پایانه جنوب تهران
اصفهان کاوه
ساعت حرکت : 17:30
مقصد نهایی: اصفهان کاوه
575,000 ریال 488,750 ریال
تعاونی : ایران پیما تعاونی ۱
 • نوع اتوبوس :۲۵VIPنفره تخت شو(پذیرائی ویژه وماسک).۵۵۱۸۵۳۱۲
 • ظرفیت :18 صندلی
پایانه جنوب تهران
اصفهان کاوه
ساعت حرکت : 17:30
مقصد نهایی: شهرکرد
575,000 ریال 488,750 ریال
تعاونی : آریا سفر تعاونی ۱۱
 • نوع اتوبوس :وی آی پی تخت شو
 • ظرفیت :10 صندلی
پایانه جنوب تهران
اصفهان
ساعت حرکت : 17:30
مقصد نهایی: یاسوج (بویراحمد)
570,000 ریال
تعاونی : تک سفر ایرانیان
 • نوع اتوبوس :مارال تخت شو ۲۵نفره
 • ظرفیت :17 صندلی
پایانه غرب تهران
اصفهان
ساعت حرکت : 17:30
مقصد نهایی: شیراز
580,000 ریال
تعاونی : تک سفر ایرانیان
 • نوع اتوبوس :تک صندلی کلاسیک ۳۰ نفره
 • ظرفیت :27 صندلی
پایانه جنوب(تهران)
اصفهان (پایانه کاوه)
ساعت حرکت : 17:30
مقصد نهایی: لردگان
460,000 ریال 391,000 ریال
تعاونی : گیتی پیما
 • نوع اتوبوس : VIPمارال تخت شو مانیتوردار
 • ظرفیت :0 صندلی
پایانه غرب(تهران)
اصفهان
ساعت حرکت : 17:30
مقصد نهایی: شیراز
575,000 ریال
تعاونی : ایران پیما تعاونی ۱
 • نوع اتوبوس :مان VIPمانیتوروشارژراختصاصی26نفره تماس۸۸۵۴۳۶۹۵
 • ظرفیت :23 صندلی
پایانه بیهقی(تهران)
اصفهان
ساعت حرکت : 18:00
مقصد نهایی: شیراز
575,000 ریال
تعاونی : همسفر
 • نوع اتوبوس :درســا V.I.Pمانیتور دار(کاوه)
 • ظرفیت :23 صندلی
پایانه بیهقی(تهران)
اصفهان
ساعت حرکت : 18:00
مقصد نهایی: اصفهان
570,000 ریال
تعاونی : همسفر
 • نوع اتوبوس :ماهانVIP مانیتوردارشخصی(کاوه و صفه)
 • ظرفیت :25 صندلی
پایانه بیهقی(تهران)
اصفهان
ساعت حرکت : 18:30
مقصد نهایی: اصفهان
570,000 ریال
تعاونی : ایران پیما تعاونی ۱
 • نوع اتوبوس :مان VIPمانیتوروشارژراختصاصی26نفره تماس۸۸۵۴۳۶۹۵
 • ظرفیت :23 صندلی
پایانه بیهقی(تهران)
اصفهان
ساعت حرکت : 19:00
مقصد نهایی: اصفهان
575,000 ریال 488,750 ریال
تعاونی : ایران پیما تعاونی ۱
 • نوع اتوبوس :مان VIPمانیتوروشارژراختصاصی26نفره تماس۸۸۵۴۳۶۹۵
 • ظرفیت :22 صندلی
پایانه بیهقی(تهران)
اصفهان
ساعت حرکت : 19:00
مقصد نهایی: شیراز
575,000 ریال
تعاونی : ترابربی تا تعاونی ۱۵
 • نوع اتوبوس :VIPتخت شو+پذیرائی وماسک (تلفن:7-55185401)
 • ظرفیت :14 صندلی
پایانه جنوب تهران
اصفهان
ساعت حرکت : 19:00
مقصد نهایی: شیراز
570,000 ریال
تعاونی : همسفر
 • نوع اتوبوس :مان VIP (کاوه و صفه)
 • ظرفیت :23 صندلی
پایانه بیهقی(تهران)
اصفهان
ساعت حرکت : 19:00
مقصد نهایی: اصفهان
570,000 ریال
تعاونی : گیتی پیما
 • نوع اتوبوس : VIPمارال تخت شو مانیتوردار
 • ظرفیت :18 صندلی
پایانه غرب(تهران)
اصفهان
ساعت حرکت : 19:15
مقصد نهایی: شیراز
575,000 ریال
تعاونی : مارال سیر تعاونی ۱۰
 • نوع اتوبوس :وی آی پی تخت شو
 • ظرفیت :21 صندلی
پایانه جنوب تهران
اصفهان
ساعت حرکت : 19:30
مقصد نهایی: شیراز
575,000 ریال
تعاونی : همسفر
 • نوع اتوبوس :ماهانVIP مانیتوردارشخصی(کاوه و صفه)
 • ظرفیت :26 صندلی
پایانه بیهقی(تهران)
اصفهان
ساعت حرکت : 19:40
مقصد نهایی: اصفهان
570,000 ریال
تعاونی : همسفر
 • نوع اتوبوس :۲۵نفرهV.I.Pمانیتوردار
 • ظرفیت :21 صندلی
پایانه بیهقی(تهران)
اصفهان
ساعت حرکت : 20:00
مقصد نهایی: شیراز (فارس )
570,000 ریال
تعاونی : همسفر
 • نوع اتوبوس :۲۵نفرهV.I.Pمانیتوردار
 • ظرفیت :21 صندلی
پایانه بیهقی(تهران)
اصفهان - کاوه - صفه
ساعت حرکت : 20:00
مقصد نهایی: شیراز (فارس )
570,000 ریال
تعاونی : ایران پیما تعاونی ۱
 • نوع اتوبوس :۲۵VIPنفره تخت شو(پذیرائی ویژه وماسک).۵۵۱۸۵۳۱۲
 • ظرفیت :15 صندلی
پایانه جنوب تهران
اصفهان کاوه
ساعت حرکت : 20:30
مقصد نهایی: اصفهان کاوه
575,000 ریال 488,750 ریال
تعاونی : ایران پیما تعاونی ۱
 • نوع اتوبوس :۲۵VIPنفره تخت شو(پذیرائی ویژه وماسک).۵۵۱۸۵۳۱۲
 • ظرفیت :21 صندلی
پایانه جنوب تهران
اصفهان کاوه
ساعت حرکت : 20:30
مقصد نهایی: بروجن
575,000 ریال
تعاونی : تک سفر ایرانیان
 • نوع اتوبوس :مارال تخت شو ۲۵نفره
 • ظرفیت :18 صندلی
پایانه غرب تهران
اصفهان
ساعت حرکت : 20:30
مقصد نهایی: شیراز
580,000 ریال
تعاونی : همسفر
 • نوع اتوبوس :ماهانVIPبا مانیتور شخصی
 • ظرفیت :22 صندلی
پایانه بیهقی(تهران)
اصفهان
ساعت حرکت : 21:00
مقصد نهایی: شیراز (فارس )
570,000 ریال
تعاونی : همسفر
 • نوع اتوبوس :ماهانVIPبا مانیتور شخصی
 • ظرفیت :22 صندلی
پایانه بیهقی(تهران)
اصفهان - کاوه - صفه
ساعت حرکت : 21:00
مقصد نهایی: شیراز (فارس )
570,000 ریال
تعاونی : مارال سیر تعاونی ۱۰
 • نوع اتوبوس :وی آی پی تخت شو
 • ظرفیت :22 صندلی
پایانه جنوب تهران
اصفهان
ساعت حرکت : 21:05
مقصد نهایی: شیراز
575,000 ریال
تعاونی : همسفر
 • نوع اتوبوس :ماهانVIP مانیتوردارشخصی(کاوه و صفه)
 • ظرفیت :26 صندلی
پایانه بیهقی(تهران)
اصفهان
ساعت حرکت : 21:30
مقصد نهایی: اصفهان
570,000 ریال
تعاونی : ایران پیما تعاونی ۱
 • نوع اتوبوس :مان VIP مانیتوردار(تخت شو)شارژاختصاصی.تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲
 • ظرفیت :26 صندلی
پایانه جنوب تهران
اصفهان کاوه
ساعت حرکت : 21:45
مقصد نهایی: اصفهان کاوه
575,000 ریال 488,750 ریال
تعاونی : ایران پیما تعاونی ۱
 • نوع اتوبوس :مان VIP مانیتوردار(تخت شو)شارژاختصاصی.تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲
 • ظرفیت :23 صندلی
پایانه جنوب تهران
اصفهان کاوه
ساعت حرکت : 21:45
مقصد نهایی: نجف آباد (اصفهان )
575,000 ریال 460,000 ریال
تعاونی : گیتی پیما
 • نوع اتوبوس :VIPتخت شوبااینترنت وشارژاختصاصی
 • ظرفیت :17 صندلی
پایانه غرب(تهران)
اصفهان
ساعت حرکت : 22:00
مقصد نهایی: شیراز
570,000 ریال
تعاونی : همسفر
 • نوع اتوبوس :ماهانVIPبا مانیتور شخصی
 • ظرفیت :21 صندلی
پایانه بیهقی(تهران)
اصفهان
ساعت حرکت : 22:00
مقصد نهایی: شهرکرد
570,000 ریال
تعاونی : مارال سیر تعاونی ۱۰
 • نوع اتوبوس :وی ای پی درسا مانیتوردار
 • ظرفیت :21 صندلی
پایانه جنوب تهران
اصفهان
ساعت حرکت : 22:05
مقصد نهایی: شیراز
575,000 ریال
تعاونی : همسفر
 • نوع اتوبوس :ماهانVIPبا مانیتور شخصی
 • ظرفیت :20 صندلی
پایانه بیهقی(تهران)
اصفهان
ساعت حرکت : 22:20
مقصد نهایی: شهرضا
570,000 ریال
تعاونی : همسفر
 • نوع اتوبوس :ماهانVIPبا مانیتور شخصی
 • ظرفیت :20 صندلی
پایانه بیهقی(تهران)
اصفهان - کاوه - صفه
ساعت حرکت : 22:20
مقصد نهایی: شهرضا
570,000 ریال
تعاونی : ترابربی تا تعاونی ۱۵
 • نوع اتوبوس :اسکانیا تک صندلی ۳۱نفره
 • ظرفیت :24 صندلی
پایانه جنوب تهران
اصفهان
ساعت حرکت : 22:30
مقصد نهایی: نجف آباد (اصفهان )
460,000 ریال 368,000 ریال
تعاونی : ایران پیما تعاونی ۱
 • نوع اتوبوس :۲۵VIPنفره تخت شو(پذیرائی ویژه وماسک).۵۵۱۸۵۳۱۲
 • ظرفیت :22 صندلی
پایانه جنوب تهران
اصفهان کاوه
ساعت حرکت : 22:45
مقصد نهایی: شهرکرد
575,000 ریال 460,000 ریال
تعاونی : آریا سفر تعاونی ۱۱
 • نوع اتوبوس :وی آی پی تخت شو
 • ظرفیت :14 صندلی
پایانه جنوب تهران
اصفهان
ساعت حرکت : 23:00
مقصد نهایی: اصفهان
575,000 ریال 488,750 ریال
تعاونی : ترابربی تا تعاونی ۱۵
 • نوع اتوبوس :اسکانیا ۴۴
 • ظرفیت :44 صندلی
پایانه شرق(تهران)
اصفهان
ساعت حرکت : 23:00
مقصد نهایی: اصفهان
350,000 ریال
تعاونی : همسفر
 • نوع اتوبوس :مان VIP (کاوه و صفه)
 • ظرفیت :25 صندلی
پایانه بیهقی(تهران)
اصفهان
ساعت حرکت : 23:00
مقصد نهایی: اصفهان
570,000 ریال
تعاونی : همسفر
 • نوع اتوبوس :۲۵نفرهV.I.Pمانیتوردار
 • ظرفیت :18 صندلی
پایانه بیهقی(تهران)
اصفهان
ساعت حرکت : 23:00
مقصد نهایی: شیراز (فارس )
570,000 ریال
تعاونی : همسفر
 • نوع اتوبوس :۲۵نفرهV.I.Pمانیتوردار
 • ظرفیت :18 صندلی
پایانه بیهقی(تهران)
اصفهان - کاوه - صفه
ساعت حرکت : 23:00
مقصد نهایی: شیراز (فارس )
570,000 ریال
تعاونی : همسفر
 • نوع اتوبوس :ماهانVIPبا مانیتور شخصی
 • ظرفیت :24 صندلی
پایانه بیهقی(تهران)
اصفهان - کاوه - صفه
ساعت حرکت : 23:15
مقصد نهایی: بروجن
570,000 ریال
تعاونی : گیتی نورد تعاونی ۱۲
 • نوع اتوبوس :اسکانیا
 • ظرفیت :42 صندلی
پایانه جنوب تهران
اصفهان
ساعت حرکت : 23:30
مقصد نهایی: اصفهان
350,000 ریال 262,500 ریال
تعاونی : تک سفر ایرانیان
 • نوع اتوبوس :اسکانیا۴۴صندلی۹۲-۵۵۱۸۵۳۸۷
 • ظرفیت :42 صندلی
پایانه جنوب(تهران)
اصفهان (پایانه کاوه)
ساعت حرکت : 23:30
مقصد نهایی: اصفهان (پایانه کاوه)
350,000 ریال 262,500 ریال
تعاونی : گیتی پیما
 • نوع اتوبوس : VIPدرسامانیتوراختصاصی(کاوه صفه)
 • ظرفیت :22 صندلی
پایانه غرب(تهران)
اصفهان
ساعت حرکت : 23:30
مقصد نهایی: اصفهان
575,000 ریال 488,750 ریال
تعاونی : همسفر
 • نوع اتوبوس :ماهانVIP مانیتوردارشخصی(کاوه و صفه)
 • ظرفیت :25 صندلی
پایانه بیهقی(تهران)
اصفهان
ساعت حرکت : 23:30
مقصد نهایی: اصفهان
570,000 ریال
تعاونی : ایران پیما تعاونی ۱
 • نوع اتوبوس :مان VIP مانیتوردار(تخت شو)شارژاختصاصی.تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲
 • ظرفیت :16 صندلی
پایانه جنوب تهران
اصفهان کاوه
ساعت حرکت : 23:45
مقصد نهایی: نجف آباد (اصفهان )
575,000 ریال 460,000 ریال
تعاونی : گیتی نورد تعاونی ۱۲
 • نوع اتوبوس :V I P
 • ظرفیت :25 صندلی
پایانه جنوب تهران
اصفهان
ساعت حرکت : 23:45
مقصد نهایی: اصفهان
575,000 ریال 431,250 ریال
تعاونی : گیتی نورد تعاونی ۱۲
 • نوع اتوبوس :V I P
 • ظرفیت :25 صندلی
پایانه جنوب تهران
اصفهان
ساعت حرکت : 23:45
مقصد نهایی: اصفهان
575,000 ریال 431,250 ریال
تعاونی : لوان نور تعاونی ۸
 • نوع اتوبوس :اسکانیا وی ای پی۲۵صندلی
 • ظرفیت :16 صندلی
پایانه جنوب تهران
اصفهان
ساعت حرکت : 23:45
مقصد نهایی: اصفهان
575,000 ریال 402,500 ریال
تعاونی : همسفر
 • نوع اتوبوس :ماهانVIP مانیتوردارشخصی(کاوه و صفه)
 • ظرفیت :23 صندلی
پایانه بیهقی(تهران)
اصفهان
ساعت حرکت : 23:45
مقصد نهایی: اصفهان
570,000 ریال
تعاونی : گیتی پیما
 • نوع اتوبوس :مارال تخت شو ۲۵نفره
 • ظرفیت :17 صندلی
پایانه جنوب(تهران)
اصفهان
ساعت حرکت : 23:55
مقصد نهایی: اصفهان
575,000 ریال 373,750 ریال
تعاونی : همسفر
 • نوع اتوبوس :ماهان ۲۵نفره مانیتوردارشخصی(کاوه وصفه)
 • ظرفیت :19 صندلی
پایانه بیهقی(تهران)
اصفهان
ساعت حرکت : 23:55
مقصد نهایی: اصفهان
570,000 ریال